PRO-MED activities on the Polish and international markets can be dated since 1989.
Rekonstrukcja strony związana z dostępnością cyfrową.